Účelom stránok
je prezentácia prác členov zruženia Zachráňme hrady a pomoc pri ich činnosti.


Sponzori ZH:
Mapa členských združení:


 


Zachráňnme hrady je záujmové združenie už od roku 2002 spájajúce členské organizácie, ktoré zachraňujú hrady, kláštory, kostoly a ďalšie historické objekty na Slovensku. Ich spoločnou črtou je, že vznikli ako občianske združenia nadšencov, ktorým leží na srdci stav týchto pamiatok a chcú ho reálne zlepšiť. Hlavnou doménou členov je záchrana ruín a torzálnej architektúry.

Save the Castles is association connecting member organizations which are saving the castles, monasteries, churches and other historical objects in Slovakia since 2002. They have in common the structure of civil associations founded by enthusiasts which are up to status of these monuments and they want to improve it actually. The main domain of members is the conservation of ruins and destroyed historical architecture.

Aktuálne video:


 
    Zachráňme hrady  
 


Darujte 2% z Vašich daní na obnovu toho "Vášho" hradu.
Informácie priamo na stránkach členov Zachráňme hrady.