Kontaktné údaje:Názov: Zachráňme hrady
Záujmové združenie právnických osôb

Korešpondenčná adresa:
Kukučínova 4, 900 01 Modra
Sídlo: Skala 668/3, 01901 Ilava

IČO: 37857401
Číslo bankového účtu:
SK35 0200 0000 0031 2222 7557
Tel.: 0905 645 946
E-mail:zachranmehrady2@gmail.com
 Kontakty
  Zachráňme hrady   
   
 
Zachráňme hrady,
Záujmové združenie právnických osôb

Orgány združenia:
Predseda združenia:
Ratibor Mazúr
Podpredseda združenia:
Peter Herceg
Predseda dozornej rady:
Ľubomír Chobot

Stanovy
Zachráňme hrady.